0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

UWAGA! Zbiórka elektro-odpadów i folii
 Administrator      28.06.2018 godz. 10:56


W miesiącu lipcu odbędzie się zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych (RTV i AGD, np. zużyta pralka, lodówka, telewizor, komputer, żelazko, suszarka, kuchenka, zmywarka, itp.) oraz folii. Odbiór nastąpi sprzed posesji zgodnie z poniższym harmonogramem, pod warunkiem wystawienia odpadów przed posesją, przy drodze.

 

 

ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE (RTV I AGD)

oraz FOLIA

TERMIN ODBIORU

TRASA PRZEJAZDU

1

Nowa Żelazna, Stara Żelazna, Osędowice, Daszyna, Janice, Jabłonna, Karkoszki, Upale, Krężelewice, Koryta, Koryta Osada

26.07.2018

(Czwartek)

2

Ogrodzona, Rzędków, Jarochów, Jarochówek, Zieleniew, Zagróbki, Żabokrzeki, Drzykozy, Lipówka, Walew, Walewek

27.07.2018

(Piątek)

3

Mazew, Mazew Kolonia, Łubno, Opiesin, Siedlew, Goszczynno, Nowy Sławoszew, Stary Sławoszew, Jacków, Gąsiorów, Miroszewice, Skrzynki

31.07.2018

(Wtorek)

UWAGA: ODPADY W DNIU WYWOZU POWINNY BYĆ WYSTAWIONE DO GODZINY 7:00. ZBIÓRKA DOTYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE ODPADÓW WYMIENIONYCH POWYŻEJ. INNE WYSTAWIONE ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE.

ODPADY TYPU URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE, AGD, RTV POWINNY BYĆ KOMPLETNE. SPRZĘT ZDEKOMPLETOWANY, POZBAWIONY CZĘŚCI SKŁADOWYCH, PODZESPOŁÓW STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ URZĄDZENIA, NIE BĘDZIE ZABIERANY.

Zbiórka przeprowadzona będzie przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach.

 

 

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl