0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zwrot podatku akcyzowego - UWAGA nowe wnioski
 Administrator      16.01.2019 godz. 9:26


Urząd Gminy Daszyna informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r, na grunty położone na terenie tutejszej gminy.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (po dołączeniu do wniosku zaświadczenia z ARiMR o posiadanych w roku ubiegłym jednostkach bydła )

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać w urzędzie gminy lub na stronie internetowej www.daszyna.bip.cc w zakładce wzory dokumentów.

 

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl