0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Terminy i tematy najbliższych posiedzeń komisji
 Administrator      07.03.2019 godz. 7:51


  • Komisja Rewizyjna - w dniu 13.03.2019 r., temat kontroli: kontrola umów zawartych przez gminę z firmami zewnętrznymi w 2018 roku;
  • Komisja Socjalno-Bytowa - wdniu 18.03.2019 r., temat posiedzenia: informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przestepczości wśród nieletnich w gminie Daszyna za 2018 rok.

(w przypadku braku w/w informacji z KPP w Łęczycy komisja zrealizuje inny temat)

Zapoznanie się z bazą oświatową na terenie Gminy Daszyna.

 

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl