0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

INFORMACJA o udostępnieniu spisu wyborców
 Administrator      06.05.2019 godz. 9:09


I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Daszyna  zawiadamia  sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

            Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu od dnia 06 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna, Daszyna 34A, 99- 107 Daszyna  w pokoju nr 3  w godzinach pracy urzędu.

 

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Udostępnienie do wglądu spisu wyborców  polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku  jest  ujęta  lub  nie figuruje w spisie wyborców.

 

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl