0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Oświadczenie w sprawie organizacji festynu charytatywnego
 Administrator      06.05.2019 godz. 15:07


 

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi braku reakcji ze strony władz gminy Daszyna w sprawie wydania zezwoleń na zorganizowanie festynu charytatywnego dla chorego dziecka informuję, że gmina Daszyna jak najbardziej wyraża chęć pomocy i wsparcia planowanej imprezy. Jednakże uzyskanie wszelkich zezwoleń związanych z organizowaniem imprezy na drodze publicznej spoczywa na organizatorach imprezy. Są to m.in. zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnienia z organizacjami zarządzającymi ruchem na drogach czy plan zabezpieczenia miejsca określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy. Zezwolenia i zgody wydaje na wniosek urząd zarządzający ruchem na drogach, właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy. W przypadku dróg powiatowych i gminnych odpowiednim organem jest Starosta Powiatowy a nie Wójt Gminy. W związku z powyższym wniosek o wydanie zezwolenia należy kierować do Starosty Powiatu Łęczyckiego. Po uzyskaniu wszelkich zgód i pozwoleń na organizację imprezy, władze gminy Daszyna jak najbardziej służą pomocą Organizatorom w celu sprawnego jej przeprowadzenia.

 

Daszyna, 6 maja 2019 roku

 

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl