0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
DLA NIESŁYSZĄCYCH 5302
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5723
PROW na lata 2007-2013 4227
 Organizacja lokalnej twórczości kulturalnej 4163
Wyróżnienia, osiągnięcia 4868
Fotogaleria 6171
 Konferencja dot. odnawialnych źródeł energii - wizyta w Daszynie 4783
 Podpisanie umowy - Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego - przyłączenie Zakładu Karnego w Garbalinie 4111
 Spotkanie inauguracyjne (kick–off meeting) - projekt elektrociepłowni na biomasę w Daszynie 3790
 Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego - budowa chłodni w gminie Daszyna 4436
 Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego - budowa ubojni drobiu Royal Chicken, grupa PINI 2523
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. 10367
 Komunikaty 4935
 Gazownictwo 5221
Ostrzeżenia meteorologiczne 5901
Wydarzenia Ziemi Łęczyckiej 3827
Przyroda, Środowisko, Odpady 8158
 Wnioski i zezwolenia na usunięcie drzew 4360
 GOSPODARKA ODPADAMI 8501
 Informacje o środowisku 7143
 NIE PAL ŚMIECI 2364
 Psy do adopcji 2807
 Informacje kół łowieckich 722
 Inne 6202
 Harmonogram odbioru odpadów 10421
 Załatwianie spraw 4815
 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2131
 Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 5711
 Decyzje środowiskowe 5309
 Obwieszczenia 7877
 2012 rok 5995
 2013 rok 4357
 2014 rok 3169
 2015 rok 3390
 2016 rok 3694
 2017 rok 1375
 2018 rok 1750
 2019 rok 732
LGD Ziemia Łęczycka 3324
Dostarczanie gazu 4317
Rodzina 500+ 4145
Gminny Portal Mapowy 4948
PROW na lata 2014-2020 1784
Kultura i sport w gminie 1893
 Zespół wokalny Daszynianki 1578
 Orkiestra Dęta przy OSP Mazew 1816
Emisja obligacji 1806
INFORMACJE Dyrektora Delegatury KBW w Łodzi 1437
Wybory Sejm RP, Senat RP 2019 3132
GOPS Daszyna 1704
 O GOPS w Daszynie 1263
 Informacja o zasadach przetwarzania i zebezpieczania danych osobowych 1061
 Zasiłki 368
 Program Dobry Start 311
Ochrona danych osobowych 1077
 Informacja o zasadach przetwarzania i zebezpieczania danych osobowych 1246
Obwieszczenia i komunikaty Komisarza Wyborczego w Łodzi 1295
Program bezgotówkowy dla urzędów 1015
Program CZYSTE POWIETRZE 1603
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 768
Transmisja obrad sesji 5316
Kontrole, audyty 1103
Nowa strona BIP 1942
Budżet 8136
 Podatki 4756
 Umorzenia 4681
 Sprawozdania kwartalne 2878
 2015 rok 3089
 Uchwały budżetowe 9507
Prawo lokalne 9356
 Uchwały 7535
 2012 rok 5971
 2013 rok 5555
 Archiwum 4128
 2014 rok 5924
 2015 rok 4797
 2016 rok 3244
 2017 rok 2903
 2018 rok 1931
 2009 rok 4738
 2010 rok 5046
 2019 rok 1092
 2011 rok 5738
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego 3523
 Zarządzenia 6439
 2012 rok 5419
 2013 rok 4932
 Archiwum 4164
 2014 rok 5278
 2015 rok 4498
 2016 rok 3118
 2017 rok 2649
 2018 rok 1843
 2019 rok 1469
 2009 rok 4409
 2010 rok 5076
 2011 rok 5416
 Protokoły z obrad 7828
 2012 rok 2735
 2013 rok 2836
 2014 rok 3189
 2015 rok 4133
 2016 rok 3695
 2017 rok 3080
 2018 rok 1894
 2019 rok 909
 2009 rok 4687
 2010 rok 4896
 Archiwalne 4788
 2011 rok 5150
 Statut Gminy 6102
 Informacje o stanie mienia komunalnego 5417
Nasza gmina 12456
 Raport o stanie gminy 453
 Lokalizacja i mapy 8705
 Dane statystyczne 7735
 Statystyka ludności 6220
 Historia i zabytki 8420
 Związki i stowarzyszenia 6875
Władze i struktura 17964
 Rada Gminy 9856
 Zadania i uprawnienia 6387
 Skład Rady 12963
 Komisje 6945
 Oświadczenia majątkowe 8176
 2018 rok 2633
 2019 rok 658
 Jednostki organizacyjne gminy 9146
 Gminna Biblioteka Publiczna w Daszynie 7044
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 10443
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie 12142
 Zespół Szkół w Daszynie 10731
 Szkoła Podstawowa w Mazewie 8771
 Sołectwa 10195
 Wójt 22640
 Urząd Gminy 9140
 Funkcje gminy (zadania) 6232
 Sekretarz 11169
 Skarbnik 9784
 Podstawowe dane, referaty 20783
 Opis świadczonych usług 6642
 Organizacja Urzędu Gminy 11389
Ogłoszenia i komunikaty 77652
Petent 7115
 Działalność gospodarcza 5176
 Zameldowanie i wymeldowanie 2639
 USC 7167
 Złote Gody 2015 2471
 100-tne urodziny Pana Mieczysława Kacprzaka 2608
 Złote Gody 2016 2001
 100 -tne urodziny Pani Marianny Włodarczyk 1883
 Złote Gody 2017 1541
 Złote Gody 2018 920
 100-tne urodziny Pani Heleny Wawrzyniak 749
 100-tne urodziny Pani Marty Lewandowskiej 470
 Dowody osobiste 6270
Inwestycje realizowane ze środków UE 6731
 Zabezpieczenie energetyczne i cieplne 6894
 Wrota Regionu Łódzkiego 4929
 Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Daszyna 4532
 Daszyna krainą OZE 2213
 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna 1963
 Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Daszyna 2697
 Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna 574
 Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Daszyna 519
 Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna 297
 Wykonanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych dworu wraz z parkiem w Daszynie oraz dzwonnicy w Mazewie w celu nadania im funkcji kulturalnych 313
 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta 258
 Modernizacja gospodarki cieplnej 7726
Informacje i komunikaty dla rolników 11749
Inwestycje realizowane z innych środków 5649
 Województwo Łódzkie 1385
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9156
PPWOW Program integracji społecznej 6697
 Protokoły ze spotkań 5104
 Aktualizacja GSRP i Plan działania 5036
 Ogłoszenia i konkursy 7708
 Aktualności 5799
 Materiały promocyjne 5135
Infrastruktura, drogi 5413
 Wykaz dróg na terenie gminy 5970
 Załatwianie spraw 6198

 

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl