0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Inwestycje realizowane ze środków UE » Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Daszyna


Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowościach Daszyna 39A i 51; Koryta Osada 5A i Stary Sławoszew 39 na terenie Gminy Daszyna

Gmina Daszyna realizuje projekt pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowościach Daszyna 39a, i 51, Koryta Osada 5ai Stary Sławoszew 39a na terenie Gminy Daszyna”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 1 642 797,43 pln z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1 217 988,24 pln Umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0079/16-00 z dnia 9 września 2016 roku.Realizacja projektu obejmuje gruntowną termomodernizację czterech obiektów gminnych – budynki mieszkalne komunalne polegającą na:Daszyna 39A – dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych,Daszyna 51 – dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych i wykonaniu instalacji ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej Koryta Osada 5A - dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sanitariatów i wykonaniu instalacji ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznejStary Sławoszew 39 - dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych,Projekt stanowi kolejny etap podejmowanych działań w zakresie racjonalizacji zużycia energii na terenie gminy. Gmina sukcesywnie od lat realizuje przedsięwzięcia, spójne ze sobą i mające wpływ na poprawę jakości powietrza i ograniczenia zużycia energii oraz wzrost konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej.

Stan budynków przed rozpoczęciem prac.

  

  

  

Gmina Daszyna zrealizowała obecne część robót projektu pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowościach Daszyna 39A i 51; Koryta Osada 5A i Stary Sławoszew 39 na terenie Gminy Daszyna”.

Odebrano pod względem technicznym następujące poniższe elementy prac budowlano - montażowych.
Zakres wykonanych prac:
- Daszyna 39A – docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- Daszyna 51 - docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- Koryta Osada 5A - docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- Stary Sławoszew 39 - docieplenie przegród zewnętrznych docieplenie przegród zewnętrznych.
Ponadto Gmina Daszyna jest w trakcie realizacji modernizacji instalacji grzewczych – c.o. i c.w.u. – wykonanie wewnętrznych instalacji c.o., wymiana źródeł ciepła, modernizacje instalacji, zasilania w cwu wraz z instalacją kolektorów słonecznych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sanitariatów w budynku Koryta Osada 5A, instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków Daszyna 51 i Koryta Osada 5A.

 

     

     

 

 


Termomodernizacja 4 budynków komunalnych w miejscowościach Daszyna 52, i 53, Karkoszki 25 i Nowa Żelazna 34 na terenie Gminy Daszyna

Gmina Daszyna realizuje projekt pn. "Termomodernizacja 4 budynków komunalnych w miejscowościach Daszyna 52, i 53, Karkoszki 25 i Nowa Żelazna 34 na terenie Gminy Daszyna”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 152 018,50pln z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1 657 901,51pln Umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0081/16-00 z dnia 9 września 2016 roku.Realizacja projektu obejmuje gruntowną termomodernizację czterech obiektów gminnych, w oparciu o wariant optymalny, wskazany w opracowanych audytach energetycznych – budynki mieszkalne komunalne, polegającą na: Daszyna 52 – dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych, Daszyna 53 – dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych, Karkoszki 25 - dociepleniu przegród zewnętrznych, ścian wewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych. Nowa Żelazna 34 - dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych, Projekt stanowi kolejny etap podejmowanych działań w zakresie racjonalizacji zużycia energii na terenie gminy. Gmina Daszyna od wielu lat, sukcesywnie i skutecznie, realizuje przedsięwzięcia, spójne ze sobą i mające wpływ na poprawę jakości powietrza i ograniczenia zużycia energii oraz wzrost konkurencyjności gospodarki.

Stan budynków przed rozpoczęciem prac.

  

  

  

  

Gmina Daszyna obecnie zrealizowała część robót projektu pn. "Termomodernizacja 4 budynków komunalnych w miejscowościach Daszyna 52, i 53, Karkoszki 25 i Nowa Żelazna 34 na terenie Gminy Daszyna”.
Odebrano pod względem technicznym następujące poniższe elementy prac budowlano - montażowych.
Zakres wykonanych prac:
- Daszyna 52 – docieplenie przegród zewnętrznych,
- Daszyna 53 – docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- Karkoszki 25 - docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- Nowa Żelazna 34 - docieplenie przegród zewnętrznych.
Ponadto Gmina Daszyna jest w trakcie modernizacji instalacji grzewczych – c.o. i c.w.u. – wykonania wewnętrznych instalacji c.o., wymiany źródeła ciepła, modernizacji instalacji, zasilania w cwu.

     

     

     

     Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 19 styczeń 2017 godz. 14:07
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 9 marzec 2018 godz. 15:01
Liczba odsłon:
  5028 od 19 styczeń 2017 godz. 14:07  (średnio 2.85 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl