0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Rodzina 500+


INFORMACJA

Od 1 lipca 2019 r. program "Rodzina 500+" obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom z świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach będzie można składać:

  1. od 1 lipca 2019 r. elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).

  2. od 1 sierpnia  2019 r. drogą tradycyjną w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daszynie, Daszyna 40 (wnioski można pobierać od 15 lipca 2019 r.)

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, powinien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką prawną lub przysposobienia.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza,
    że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 roku pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.


 

 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”.

W ramach Programu rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.


W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko (najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia) trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe na osobę w rodzinie: 800 zł netto lub 1200 zł netto (w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko). Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będą musiały udokumentować dochody za 2014 rok oraz przedstawić sytuację bieżącą swojej rodziny.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m. in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wnioski będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem platformy e-PUAP lub za pomocą portalu informacyjno-usługowego pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl. Wnioski elektroniczne będzie można składać pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadania profilu zaufanego w ePUAP.
Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostaną przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Do programu można przystąpić w każdym momencie.
Wnioski wraz z załącznikami są do pobrania bezpłatnie z BIP (powyżej) lub GOPS Daszyna.

Uwaga !!!!

z uwagi na dużą grupę osób uprawnionych do świadczeń wychowawczych w celu usprawnienia przyjmowania wniosków możliwe jest telefoniczne uzgodnienie wizyty w GOPS-ie nr tel. (24) 389-04-05.
Wnioskodawcy, którzy telefonicznie zostaną zapisani na dany dzień, będą załatwieni w pierwszej kolejności.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 24 luty 2016 godz. 10:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 28 czerwiec 2019 godz. 11:59
Liczba odsłon:
  6676 od 24 luty 2016 godz. 10:29  (średnio 3.19 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl