0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Rodzina 500+


Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.

Wszelkie informacje na temat programu pod adresem: http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=1024

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”.

W ramach Programu rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.


W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko (najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia) trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe na osobę w rodzinie: 800 zł netto lub 1200 zł netto (w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko). Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będą musiały udokumentować dochody za 2014 rok oraz przedstawić sytuację bieżącą swojej rodziny.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m. in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wnioski będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem platformy e-PUAP lub za pomocą portalu informacyjno-usługowego pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl. Wnioski elektroniczne będzie można składać pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadania profilu zaufanego w ePUAP.
Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostaną przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Do programu można przystąpić w każdym momencie.
Wnioski wraz z załącznikami są do pobrania bezpłatnie z BIP (powyżej) lub GOPS Daszyna.

Uwaga !!!!

z uwagi na dużą grupę osób uprawnionych do świadczeń wychowawczych w celu usprawnienia przyjmowania wniosków możliwe jest telefoniczne uzgodnienie wizyty w GOPS-ie nr tel. (24) 389-04-05.
Wnioskodawcy, którzy telefonicznie zostaną zapisani na dany dzień, będą załatwieni w pierwszej kolejności.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 24 luty 2016 godz. 10:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 16 marzec 2016 godz. 09:25
Liczba odsłon:
  3218 od 24 luty 2016 godz. 10:29  (średnio 3.64 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl