0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Ochrona danych osobowych » Informacja o zasadach przetwarzania i zebezpieczania danych osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

           Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Wójt Gminy Daszyna informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres Daszyna 34a, 99-107 Daszyna lub e-mail: iod@gminadaszyna.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach określonych w Ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz w Statucie Urzędu Gminy Daszyna na podstawie Art. 6, ust.1.pkt c) ww. Rozporządzenia;
  4. Pani/Pana dane są udostępniane zleceniobiorcom i dostawcom usług w celu prawidłowej realizacji zadań Urzędu Gminy w Daszynie;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Urzędu Gminy Daszyna;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

iod@gminadaszyna.pl

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 4 czerwiec 2018 godz. 10:45
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 19 czerwiec 2018 godz. 14:19
Liczba odsłon:
  556 od 4 czerwiec 2018 godz. 10:45  (średnio 3.16 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl