0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Przyroda, Środowisko, Odpady » Obwieszczenia » 2016 rok


Obwieszczenia i zawiadomienia - 2016

styczeń

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 4.01.2016 r. na wniosek Pełnomocnika firmy „ROMEX” Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 117, 87-100 Toruń, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża ”WALEW II”, zlokalizowanego w miejscowości Walew na działce o nr ewidencyjnym 112/1, obręb 0029 Walew, gmina Daszyna.

 

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 12.01.2016 r. na wniosek Grupy Producentów Owoców i Warzyw „BZURA” Sp. z o.o., 99-107 Daszyna, Daszyna 24a, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do 2 MW włącznie w obrębie geodezyjnym Koryta na terenie gminy Daszyna, woj. łódzkie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 5/7, obręb nr 0012 Koryta, gmina Daszyna, powiat łęczycki, woj. łódzkie.

 

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 21.01.2016 r. na wniosek Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna 34a, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków o nr 39a i 51 w Daszynie, 5a w Korytach Osada i 39 w Starym Sławoszewie należących do Gminy Daszyna, zlokalizowanych w gminie Daszyna, pow. łęczycki.

 

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 21.01.2016 r. na wniosek Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna 34a, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków o nr 52 i 53 w Daszynie, 34 w Nowej Żelaznej i 25 w Karkoszkach należących do Gminy Daszyna, zlokalizowanych w gminie Daszyna, pow. łęczycki.

 

marzec

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 1.03.2016 r. na wniosek Starosty Łęczyckiego, 99-100 Łęczyca, Pl. T. Kościuszki 1, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej Nr 2500EE na odcinku Walew - Mazew, zlokalizowanego na następujących działkach: obręb Walew: 63 i 47, obręb Jarochówek: 178 i 109, obręb Mazew: 266/2, w gminie Daszyna, powiecie łęczyckim, woj. łódzkim.

 

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 22.03.2016 r. na wniosek Pełnomocnika firmy „ROMEX” Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 117, 87-100 Toruń, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża ”SŁAWOSZEW III”, zlokalizowanego w miejscowości Sławoszew na części działek o nr ewidencyjnych 25/2 i 26/2, obręb 0027 Sławoszew, gmina Daszyna.

 

kwiecień

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 1.04.2016 r. na wniosek Przedstawiciela Grupy Producentów „KASZTELAN” Sp. z o.o., Łubno 63B, 99-107 Daszyna, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kopalni kruszywa naturalnego ”Skrzynki III”, zlokalizowanego w miejscowości Skrzynki na działkach o nr ewidencyjnych 7/1, /, 9/1 i 9/2, obręb 0026 Skrzynki, gmina Daszyna.

 

maj

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 10.05.2016 r. na wniosek Przedstawiciela Grupy Producentów „KASZTELAN” Sp. z o.o., Łubno 63B, 99-107 Daszyna, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kopalni kruszywa naturalnego ”Skrzynki III”, zlokalizowanego w miejscowości Skrzynki na działkach o nr ewidencyjnych 7/1, /, 9/1 i 9/2, obręb 0026 Skrzynki, gmina Daszyna.

 

lipiec

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 7.07.2016 r. na wniosek Pana Andrzeja Sapko, działającego w imieniu Inprogeo Sp. z o.o., ul. Ozorkowska 9, 99-100 Łęczyca, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do uboju zwierząt w Korytach GminaDaszyna, zlokalizowanego w miejscowości Koryta na działce o nr ewidencyjnym 5/6, obręb PGR Koryta, gmina Daszyna.

 

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 29.07.2016 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie na wniosek Inwestora - Windprojekt Sp. z o.o., Sp. k., dotycząca budowy sześciu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, sześcioma stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na terenie gminy Daszyna w obrębach Daszyna i Sławoszew.

sierpień

Wójt Gminy Daszyna informuje, że po przeprowadzeniu postępowania oraz po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów, w dniu 26.08.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do uboju zwierząt w Korytach Gmina Daszyna, lokalizowanego w miejscowości Koryta na działce o nr ewidencyjnym 5/6, obręb nr 0021 PGR Koryta, gmina Daszyna, powiat łęczycki, woj. łódzkie. Treść obwieszczenia i zawiadomienia zamieszczono poniżej.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 14 styczeń 2016 godz. 12:33
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 9 wrzesień 2016 godz. 12:55
Liczba odsłon:
  6101 od 14 styczeń 2016 godz. 12:33  (średnio 2.98 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl