0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Inwestycje realizowane z innych środków » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Gmina Daszyna otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania: "Termomodernizacja 4 budynków komunalnych w miejscowościach: Daszyna 52 i 53, Karkoszki 25 i Nowa Żelazna 34 na terenie Gminy Daszyna" do kwoty 234.282,00zł. Koszt całkowity zadania wynosi 1.662.154,85 zł.


Gmina Daszyna otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania: "Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowościach Daszyna 39A i 51, Koryta Osada 5a i Stary Sławoszew 39 na terenie Gminy Daszyna" do kwoty 222.382,00zł. Koszt całkowity zadania wynosi 1.324.728,33 zł.


Gmina Daszyna otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania: "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Daszynie - I etap" do kwoty 200.000,00zł. Koszt całkowity zadania wynosi 725.137,48 zł. Nadrzędnym celem zadania jest przywrócenie walorów historycznych, estetycznych i funkcjonalnych zabytkowego parku w Daszynie. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania i ochrony dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego obiektu.


Gmina Daszyna otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Daszyna w 2017 roku" do kwoty 95.686 zł. Koszt całkowity zadania wynosi 119.609 zł. Zadanie polega na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Daszyna z nieruchomości wskazanych przez gminę. Obejmuje ono:

  • demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, tj. pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych w ilości ok. 134,400 Mg,
  • załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z posesji stanowiących własność osób fizycznych w ilości ok. 73,792 Mg.

Łączna ilość odpadów azbestowych przeznaczona do odebrania wynosi 208,192 Mg.

www.zainwestujwekologie.pl


1) W grudniu 2016 r. Gmina Daszyna otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na realizację zadania pn. "Realizacja projektu edukacji ekologicznej dla uczniów Zespołu Szkół w Daszynie pn. Bliżej przyrody". Wartość ogólna zadania wyniosła 31.809,70 zł, a przyznana dotacja wyniosła do 28.333,28 zł.

2) Gmina Daszyna otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na realizację zadania pn. "Utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej przy Zespole Szkół w Daszynie". Dnia 28 października 2016 r. zakończono realizację Zadania. Wartość ogólna zadania wyniosła 37.058,81 zł, a przyznana dotacja wyniosła 30.833,81 zł.

www.zainwestujwekologie.pl

   

   


Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 3 wraz z przebudową kotłowni centralnego ogrzewania w zakresie budynku nr 3 w miejscowości Koryta Osada, gm. Daszyna, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Daszyna - II Etap - wykonanie węzłów cieplnych, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Tworzenie systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych poprzez zakup ciągnika z przyczepą i osprzętem umożliwiającym wywóz odpadów komunalnych, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna - budynek OSP w miejscowości Stara Żelazna, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Zabezpieczenie energetyczne i cieplne Gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - instalacje kolektorów słonecznych, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Termomodernizacja budynku szkoły w Drzykozach na terenie gm. Daszyna, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz lokalnej kotłowni opalanej biomasą dla budynku szkoły w Drzykozach, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla obiektu szkoły podstawowej wraz z salą sportową w Mazewie - gmina Daszyna, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Modernizacja gospodarki cieplnej w miejscowości Mazew - Gmina Daszyna, budowa kotłowni na biomasę - dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zabezpieczenie energetyczne i cieplne Gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - wykonanie wolnostojących instalacji oświetleniowych, wykorzystujących źródła fotowoltaiczne dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 18 marzec 2011 godz. 07:28
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 28 wrzesień 2018 godz. 09:07
Liczba odsłon:
  11726 od 18 marzec 2011 godz. 07:28  (średnio 3.42 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl