0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PROW na lata 2014-2020


Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna”

Operacja mająca na celu „Poprawa gminnej infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg lokalnych oraz poprawa dostępności mieszkańców do wysokości jakości usług publicznych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywana wartość dofinansowania w formie refundacji wynosi 1 231 821,00 zł zgodnie z umowa Nr 00023-65151 -UM0500257/16 z dnia 23 września 2016 r.

Realizacja projektu obejmuje przebudowę dróg gminnych nr 3 (dz. nr 172 obręb Łubno, dz. nr 159 i 121 obręb Mazew), nr 4 ( dz. nr 266/1 obręb Mazew) oraz nr 20 (dz. nr 65 obręb Kolonia Mazew, dz. nr 96 i 97 obręb Zieleniew). Łączna długość dróg biorąca udziałw projekcie wynosi 4,776 km. Drogi zostaną poszerzone. Pas poszerzenia wykonany zostanie na nowej podbudowie z kruszywa łamanego i stabilizowanego mechanicznie, z nawierzchnią z betonu asfaltowego. Pobocza utwardzone będą kruszywem naturalnym. Pod zjazdami oraz skrzyżowaniamiplanowany jest montaż nowych przepustów w celu poprawy odwodnienia.W niektórych miejscach planuje się także wykonanie nowych rowów odwadniających oraz odmulanie i wyprofilowanie istniejących. Dodatkowo w celu uspokojenia ruchu poprawiającego bezpieczeństwo pieszych w rejonie Ośrodka Zdrowia, pobliskiej szkoły, kościoła, punktów handlowo-usługowych znajdujących się przy skrzyżowaniu na drodze nr 4 (obręb Mazew) zamontowane będzie przejście dla pieszych z gotowych elementów w postaci „wysepki”. W celu uporządkowania ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników zostaną także wyznaczone miejsca do parkowania.

Przebudowa lokalnych dróg gminnych wpłynie na poprawę dostępności do usług publicznych, poprawę warunków życia mieszkańców oraz na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej tego terenu. Celami realizacji projektu są: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przemieszczania się mieszkańców, wzrost przedsiębiorczości wśród mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Gminy dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.


Droga nr 3

   

   

   

   


Droga nr 4

   

   

   

   


Droga nr 20

   

   

   Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 3 lipiec 2017 godz. 11:07
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 2 październik 2017 godz. 12:44
Liczba odsłon:
  4036 od 3 lipiec 2017 godz. 11:07  (średnio 2.57 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl