0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
DLA NIESŁYSZĄCYCH


Informacja dla osób niesłyszących

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Daszyna - mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłaszając taką chęć na trzy dni przed planowaną wizytą.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy Daszyna zamiar skorzystania z tłumacza.

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizyta w urzędzie.

Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?

  • Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 24 389-04-00, lub
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres: urzadgminydaszyna@wp.pl lub faksem na nr: 24 389-04-00 bądź listownie na adres: Urząd Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34a.

 

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 12 kwiecień 2012 godz. 10:37
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 12 kwiecień 2012 godz. 11:10
Liczba odsłon:
  7741 od 12 kwiecień 2012 godz. 10:37  (średnio 2.74 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl