0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Inwestycje realizowane ze środków UE » Modernizacja gospodarki cieplnej


 

Gmina stawia na ekologię. W gminie Daszyna, w powiecie łęczyckim zostanie zainstalowanych 217 zestawów paneli solarnych. Baterie słoneczne pojawią się na dachach budynków mieszkańców całej gminy. 

 

*********************************************************************** 

 

Gmina Daszyna realizuje projekt „Modernizacja gospodarki cieplnej w miejscowości Mazew w Gminie Daszyna z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza.
Całkowita wartość projektu 4.318.199,54 zł z czego dofinansowanie z EFRR – 1.268.128,34 zł tj. 85% kosztów kwalifikowanych.
Umowa Nr UDA-RPLD.02.06.00-00-109/09-00 z 22 marca 2010 roku.

Przedmiotem projektu jest modernizacja gospodarki cieplnej w miejscowości Mazew poprzez:
Budowę kotłowni opalanej biomasą, która budowana jest na potrzeby ogrzania budynków:

 • Szkoły podstawowej wraz salą gimnastyczną
 • Ośrodka zdrowia
 • Budynku mieszkalnego Nr 57
 • Budynku mieszkalnego Nr 69
 • Budynku mieszkalnego Nr 70
 • Budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazewie

Remont i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz domów mieszkalnych
Budowa węzła cieplnego dla budynku szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną Nr 68 oraz domu mieszkalnego Nr 70 w Mazewie, Gmina Daszyna.

zakres objęty dofinansowaniem UE stanowiący koszty kwalifikowane:

 • Instalacji kolektorów słonecznych dla budynku szkoły podstawowej i hali sportowej w Mazewie
 • Remont,  termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa węzła cieplnego
 • Budowa węzła cieplnego dla budynku szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną
 • Instalacja wentylacji mechanicznej świetlicy strażackiej i pom. Nr 12 w budynku straży pożarnej w Mazewie
 • Przyłącza cieplne dla budynków użyteczności publicznej

Celem projektu jest zwiększenie w miejscowości liczby obiektów poddanych termomodernizacji. Jednocześnie projekt przyczynia się do pozytywnego wpływu na środowisko naturalne w zakresie ochrony powietrza.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 1 październik 2010 godz. 07:40
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 20 listopad 2015 godz. 13:55
Liczba odsłon:
  10015 od 1 październik 2010 godz. 07:40  (średnio 3 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl