0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Inwestycje realizowane ze środków UE » Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna


Gmina realizuje projekt pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów”.  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje wykonanie robót związanych z przygotowaniem terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna w miejscowości Walew:

  1. Wykonanie nowych odcinków sieci wod-kan wzdłuż drogi krajowej.
  2. Wykonanie sieci gazowej średniego ciśnienia – do 0,5 MPa - od pkt włączenia w rurociąg średniego ciśnienia DN225 mm w m. Osędowice gmina Daszyna do terenów inwestycyjnych w m. Daszyna. Łączna długość sieci 6044 m.
  3. Budowę sieci ciepłowniczych wodnych z rur preizolowanych od pkt PW w kotłowni opalanej biomasą do terenów inwestycyjnych.
  4. Utwardzenie nawierzchni dla funkcji wewnętrznego układu komunikacyjnego; przewiduje się budowę utwardzonych nawierzchni dla obsługi terenów inwestycyjnych wraz z placami postojowymi. Łączna powierzchnia utwardzona - 856,5 m2.
  5. Przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 91 (1) do działek nr 120/3 i 120/5 w miejscowości Walew na zjazd publiczny z wyodrębnionym dodatkowym pasem ruchu: włączeń i wyłączeń w relacji prawoskrętu.
  6. Wykonanie drogi wewnętrznej, łączna powierzchnia drogi – 343,9 m2.

W dniu 22.02.2016 r., w wyniku przeprowadzonej procedury wg ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawarto umowę na roboty budowlane w ramach projektu dotyczące wykonania nowych odcinków sieci wod-kan wzdłuż drogi krajowej nr 91.

W dniu 01.04.2016 r. podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót, zakończono realizację robót budowlanych dotyczących wykonania nowych odcinków sieci wod-kan wzdłuż drogi krajowej nr 91.

W dniu 18.05.2016 r., w wyniku przeprowadzonej procedury wg ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawarto umowę na roboty budowlane w ramach projektu dotyczące:

  • Utwardzenia nawierzchni dla funkcji wewnętrznego układu komunikacyjnego;
  • Przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 91 (1) do działek nr 120/3 i 120/5 w miejscowości Walew na zjazd publiczny z wyodrębnionym dodatkowym pasem ruchu
  • Wykonania drogi wewnętrznej

W dniu 28.12.2016 r. podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót, zakończono realizację robót budowlanych dotyczących wykonania w/w zakresu.


W dniu 23.02.2017 r., w wyniku przeprowadzonej procedury wg ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawarto umowę na roboty budowlane w ramach projektu dotyczące budowa sieci i przyłączy gazowych.

Przedmiotem zamówienia: wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Przygotowania terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów” – budowa sieci i przyłączy gazowych” polegających na wykonaniu sieci gazowej średniego ciśnienia – do 0,5 MPa - od punktu włączenia w rurociąg średniego ciśnienia DN225 mm w obrębie Osędowice działka nr 110 gmina Daszyna do terenów inwestycyjnych w - obręb Walew i obręb Daszyna. Gazociąg budowany będzie z rur SDR 17,6 zgrzewanych doczołowo w zakresie średnic od dn 250 do dn 200 mm. Łączna długość projektowanej sieci wynosi 6250 m.


W dniu 15.12.2017 r. w wyniku przeprowadzonej procedury wg ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawarto umowę na roboty budowlane w ramach projektu dotyczącego wykonania sieci i przyłączy rozprowadzających czynnik grzewczy.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie sieci i przyłączy rozprowadzających czynnik grzewczy dla terenów inwestycyjnych w Gminie Daszyna.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 19 styczeń 2017 godz. 14:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 15 listopad 2018 godz. 07:53
Liczba odsłon:
  4067 od 19 styczeń 2017 godz. 14:00  (średnio 2.49 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl