0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Przyroda, Środowisko, Odpady » Inne


 

 

 

 

Podmiot odbierający odpady z terenu gm. Daszyna - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach, ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, tel: (24) 252-33-60, (24) 252-31-43, 603-777-088, fax: (24) 252-33-60.

Odpady komunalne odebrane z terenu gminy Daszyna przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Krzyżanówek, gm. Krzyżanów (region I), zarządzanej przez Tonsmeier Centrum, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno lub do instalacji zastępczej w miejscowości Franki, gm. Krośniewice, prowadzonej przez ZUK Sp. z o.o. w Krośniewicach.

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Franki, gm. Krośniewice.

Podmiot realizujący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gm. Daszyna - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o., Daszyna 34a p.6, 99-107 Daszyna, tel: (24) 357-10-10. Nieczystości odebrane przez PGK Daszyna Sp. z o.o. przekazywane są do stacji zlewnej przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Daszynie, 99-107 Daszyna.

Wykaz innych firm odbierających odpady i nieczystości ciekłe na terenie gm. Daszyna: wykaz podmiotów-odpadyInformacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 16 wrzesień 2010 godz. 08:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 14 czerwiec 2019 godz. 13:31
Liczba odsłon:
  9123 od 16 wrzesień 2010 godz. 08:35  (średnio 2.81 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl