0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PPWOW Program integracji społecznejWydarzenia związane z wdrażaniem POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH w Gminie Daszyna

 1. 14 kwietnia 2008 roku zostało podpisane POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI PROAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają:
  Elżbieta Nawrocka – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
  Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  a
  Gminą Daszyna, powiat łęczycki, reprezentowaną przez:
  Zbigniewa Wojterę – Wójta Gminy Daszyna
  kontrasygnowane przez:
  Danutę Kaczmarek – Skarbnik Gminy Daszyna
 2. Dnia 18.04.2008 roku odbyło się spotkanie robocze Konsultanta Regionalnego PPWOW Roberta Lisowskiego z przedstawicielami władz Gminy Daszyna: Mariuszem Gralewskim – Sekretarzem oraz Krzysztofem Kusiem – Kierownikiem GOPS.
 3. Prowadzenie kampanii promocyjnej PPWOW na terenie Gminy Daszyna: dostarczanie zaproszeń na spotkanie informacyjno – promocyjne mieszkańcom poprzez sołtysów, umieszczanie plakatów w miejscach publicznych, wywieszenie ogłoszenia w gablocie gminnej.
 4. W dniu 5.06.2008 roku odbyły się spotkania informacyjno – promocyjne na terenie Gminy Daszyna. Pierwsze spotkanie odbyło się o godz. 13.00 w sali OSP w Daszynie, drugie natomiast o godz. 15.00 w sali OSP w Mazewie. Spotkania prowadził Konsultant Regionalny PPWOW Robert Lisowski. Na spotkaniach obecni byli:
  Wójt Gminy Daszyna – Zbigniew Wojtera,
  Sekretarz Gminy Daszyna – Mariusz Gralewski,
  Pracownicy GOPS-u: Krzysztof Kuś – Kierownik oraz Bożena Sowińska – z-ca kierownika, sołtysi, radni oraz liczna społeczność gminna.


Spotkanie Zespołu Roboczego oraz Zespołu Warsztatowego ds. Aktualizacji GSRPS i wdrażania Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW

Dnia 11 lipca 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się pierwsze spotkanie – organizacyjne - Zespołu Roboczego oraz Zespołu Warsztatowego ds. Aktualizacji GSRPS i wdrażania Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW.
Na zebraniu ustalony został skład Zespołu Roboczego ds. Aktualizacji GSRPS i wdrażania Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW oraz częściowo Zespołu Warsztatowego.
Omówiony został także podział zadań w zespołach i harmonogram pracy. Ponadto Konsultant Regionalny PPWOW Robert Lisowski ocenił obecną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Daszyna oraz ustalił ilość warsztatów niezbędnych w celu uaktualnienia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Wszystkich chętnych, którzy chcą uczestniczyć w aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, a tym samym należeć do Zespołu Warsztatowego ds. Aktualizacji GSRPS i wdrażania Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW, prosimy o kontakt pod numer telefonu:

0-24 389-04-07
Katarzyna MichalakInformacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 19 styczeń 2009 godz. 11:24
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 22 styczeń 2009 godz. 08:38
Liczba odsłon:
  9066 od 19 styczeń 2009 godz. 11:24  (średnio 2.61 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl