0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Inwestycje realizowane ze środków UE » Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna


Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 517.215,00 zł. z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 256.880,00 zł. Umowa nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0031/16-00z dnia 6 kwietnia 2017 roku.

Inwestor i Beneficjent główny - Gmina Daszyna. Beneficjenci końcowi - mieszkańcy gminy. Cel bezpośredni projektu - zminimalizowanie zapotrzebowania na energię pierwotną poprzez ograniczenie strat ciepła w systemie, wzrost jego efektywności i zastąpienie indywidualnych źródeł energii zasilaniem z sieci ciepłowniczej, co przełoży się na uniknięcie zużycia paliw konwencjonalnych i pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za niską emisję i emisję gazów cieplarnianych, w tym CO2. Cel szczegółowy – lepsza jakość powietrza. Projekt wpłynie na konkurencyjność gospodarki niskoemisyjnej w gminie i regionie. Cel projektu - wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej Gminy, przeciwdziałanie jej marginalizacji. Cel pośredni - promocja Gminy, samorządu wspierającego działania służące mieszkańcom.

Realizacja projektu obejmuje rozbudowę istniejącego systemu ciepłowniczego poprzez wykonanie:

  • sieci cieplnej z przyłączem do budynku jednorodzinnego Daszyna 23 (działka nr 37/1) - 70 mb
  • węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.) w budynku jednorodzinnym na działce 37/1 obręb Daszyna – 1szt. - węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na działkach – 28/1; 28/2; 28/3 obręb Daszyna – 3 szt; w budynku użyteczności publicznej na działce 44/13 obręb Daszyna – 1szt
  • węzłów cieplnych jednofunkcyjnych (c.w.u.) w budynkach wielorodzinnych na działkach – 39/7 – 2 budynki; 232/3; 232/10 obręb Daszyna – 4 szt; w budynkach użyteczności publicznej na działkach 27 i 44/30 obręb Daszyna (2 szt w budynku dz. 44/30) – 3szt
  • węzłów cieplnych jednofunkcyjnych (c.o.) w budynkach użyteczności publicznej na działkach 44/12 i 44/6 obręb Daszyna – 2szt

Projekt ten kolejny etap podejmowanych działań w zakresie racjonalizacji zużycia energii na terenie gminy. Gmina sukcesywnie realizuje przedsięwzięcia, spójne ze sobą i mające wpływ na poprawę jakości powietrza i ograniczenia zużycia energii oraz wzrost konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej. Rozbudowa systemu ciepłowniczego poprzez budowę nowego odcinka sieci i węzłów cieplnych w miejscowości Daszyna jest inwestycją o lokalnym znaczeniu społeczno-ekonomicznym i należy do zadań własnych samorządu. Konieczność jej realizacji wynika z zapotrzebowania mieszkańców na tanią i „czystą – zieloną” energię, co świadczy min. o postępującej świadomości ekologicznej społeczności lokalnej.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 14 czerwiec 2019 godz. 14:41
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 19 czerwiec 2019 godz. 09:20
Liczba odsłon:
  2305 od 14 czerwiec 2019 godz. 14:41  (średnio 2.26 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl