0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Przyroda, Środowisko, Odpady » Obwieszczenia » 2015 rok


Obwieszczenia i zawiadomienia - 2015

kwiecień

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 3.04.2015 r. na wniosek firmy P.U.H. „ROMEX” Roman Kamiński, Krobia, ul. Dolina Drwęcy 2, 87-162 Lubicz, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża ”JACKÓW IV”, zlokalizowanego w miejscowości Jacków na działce o nr ewidencyjnym 31, obręb 006 Jacków, gmina Daszyna.

 

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 10.04.2015 r. na wniosek Pana Piotra Gogały, zam. w Jarochowie, 99-107 Daszyna, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni głębinowej stanowiącej wraz z armaturą rozprowadzającą ujęcie wody podziemnej do nawadniania upraw, zlokalizowanego w miejscowości Jarochów na działce o nr ewidencyjnym 265, obręb 008 Jarochów, gmina Daszyna.

 

czerwiec 

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 8.06.2015 r. na wniosek „ROMEX” Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 117, 87-100 Toruń, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża ”WALEW II”, zlokalizowanego w miejscowości Walew na działce o nr ewidencyjnym 112/1, obręb 0029 Walew, gmina Daszyna.

 

lipiec 

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 14.07.2015 r. na wniosek SNS FOODS Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 121 lok.5/5A, 90-430 Łódź, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej (chłodnia) z częścią biurowo-socjalną oraz towarzyszącą infrastrukturą w celu realizacji projektu: „Wdrożenie nowoczesnej technologii do przetwarzania, pakowania, zamrażania oraz przechowywania produktów rolno-spożywczych”, zlokalizowanego w miejscowości Walew na działce o nr ewidencyjnym 120/1 i 120/2, obręb 0029 Walew, gmina Daszyna.

 

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 29.07.2015 r. na wniosek „ROMEX” Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 117, 87-100 Toruń, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża "SŁAWOSZEW III", zlokalizowanego w miejscowości Sławoszew na działce o nr ewidencyjnym 25/2 i 26/2, obręb 0027 Sławoszew, gmina Daszyna.

 

wrzesień

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 25.09.2015 r. na wniosek Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna 34a, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. nr 43 w obrębie Daszyna oraz nr 114/3, 121/5, 120/3 i 120/5 w obrębie Walew, gmina Daszyna.

 

październik

Wójt Gminy Daszyna informuje, że w dniu 14.10.2015 r. na wniosek Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna 34a, wszczęto postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalnych dróg nr 314107 obręb Szamów; nr 34 obręb Osędowice; nr 37 obręb Osędowice, Karkoszki; nr 35 obręb Karkoszki, Jabłonna, Daszyna; nr 32 obręb Krężelewice, PGR Koryta, Koryta; nr 7 obręb Ogrodzona, Rzędków; nr 6 obręb Rzędków, Mazew; nr 3 obręb Mazew, Łubno; stanowiących jednorodny ciąg komunikacyjny połączony z siecią TEN-T, realizowanego na terenie Gminy Daszyna i Gminy Witonia, powiat łęczycki, woj. łódzkie.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 10 kwiecień 2015 godz. 09:27
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 14 styczeń 2016 godz. 12:32
Liczba odsłon:
  5778 od 10 kwiecień 2015 godz. 09:27  (średnio 2.71 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl