0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Przyroda, Środowisko, Odpady » NIE PAL ŚMIECI


NIE PAL ŚMIECI W PIECU!

Właściciel nieruchomości ma obowiązek legalnego pozbywania się odpadów. Zgodnie z przepisami gmina odpowiada za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a właściciel nieruchomości ma obowiązek zapłaty według stawek obowiązujących na jej terenie. Spalanie śmieci w piecach nie prowadzi do zaoszczędzenia na płatnościach.
 

Spalać w piecach (zamiast przekazywać zakładowi wybranemu przez gminę) można jedynie te odpady, które są wymienione w załączniku do wydanego na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) rozporządzenia ministra środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. W opisanym  załączniku jako paliwo do wykorzystania wymienia się na przykład odpady z kory i korka, trociny, wióry i ścinki (z wyłączeniem tych, które pochodzą z obróbki płyt wiórowych), opakowania z drewna, odpady z drewna z pielęgnacji zadrzewień, opakowania z papieru, tektury i drewna.
 

Spalanie w piecu odpadów innych niż dozwolone jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 20 do 5000 zł lub karą aresztu od 5 do 30 dni.
 

Nie groźba kary powinna jednak być najważniejsza, lecz świadomość, że spalając w piecu lub przydomowym ogródku np. plastikowe pojemniki, butelki po napojach, zużyte opony bądź inne odpady z gumy (ogólnie przedmioty z tworzyw sztucznych lub pokryte lakierem), czy też plastikowe torebki, jesteśmy współsprawcami części chorób, a czasami i zgonów nie tylko obcych nam osób, ale i naszych bliskich czy sąsiadów. Jest oczywiste (i udowodnione), że spalanie powyższych tworzyw skutkuje wydzielaniem silnie toksycznych i szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych, a osoba, która dopuszcza do takiego wydzielania realnie naraża zdrowie i życie osób, które żyją w otoczeniu źródła emitowanego. Nie można więc wykluczyć „z góry”, że w określonych przypadkach osoba, która pali w domowym piecu np. plastikiem, będzie podlegać dalej idącej odpowiedzialności karnej(np. z art. 183 § 1 Kodeksu karnego - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5) lub cywilnej.

Wydaje Ci się, że oszczędzisz spalając odpady?
Pomyśl o sobie i swoich dzieciach.
Pomyśl o sąsiadach i dzieciach sąsiadów.
Pomyśl o środowisku naturalnym, które trujesz.

 

Pobierz ulotkę informacyjną: ulotka

 

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 25 luty 2016 godz. 09:14
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 25 luty 2016 godz. 10:29
Liczba odsłon:
  4780 od 25 luty 2016 godz. 09:14  (średnio 2.57 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl