0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Kultura i sport w gminie » Orkiestra Dęta przy OSP Mazew


Historia powstania Orkiestry Dętej

Historia Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie nierozerwalnie łączy się z powstaniem macierzystej jednostki. Próby zorganizowania Orkiestry sięgają lat przedwojennych. Wybuch II wojny światowej pokrzyżował te plany. Zamierzenia jej organizacji odżyły ok. roku 1957, kiedy to zawiązuje się przy OSP w Mazewie Komitet Organizacyjny Orkiestry Dętej. W skład Komitetu weszli wtedy:

 • Kalikst Walerczak
 • Tadeusz Komorowski
 • Feliks Grzyb
 • Władysław Szymański
 • Feliks Gralewski
 • Anzelm Bartnicki
 • Franciszek Stefaniak

Zadaniem Komitetu było gromadzenie funduszy na zakup instrumentów i inne sprawy związane bezpośrednio z organizacją Orkiestry. Fundusze na zakup instrumentów pochodziły w całości ze zbiórek społecznych spośród ludności Mazewa i okolicznych miejscowości. Pierwsze zapisy do orkiestry Dętej odbyły się jesienią 1957 roku. Powstający zespół liczył 12 – 14 instrumentalistów, a byli nimi:

 • Henryk Szymański
 • Józef Zaborowski – syn Józefa
 • Józef Zaborowski – syn Jana
 • Janusz Szadkowski
 • Wacław Anielak
 • Włodzimierz Komorowski
 • Jerzy Bartnicki
 • Jerzy Łuczak
 • Ryszard Dąbrowicz
 • Wiesław Kaźmierczak
 • Henryk Grzyb

Organizatorem Orkiestry Dętej OSP w Mazewie a zarazem jej pierwszym kapelmistrzem był Stanisław Kamiński.

W latach 1958 – 1962 funkcję kapelmistrza Orkiestry objął Czesław Mazur – skrzypek i harmonista, który nauczał gry na instrumentach, wprowadzał nowy repertuar w postaci marszy pochodowych, drobnych utworów tanecznych i pieśni religijnych. Pod jego dyrekcją w 1958 roku odbył się pierwszy oficjalny występ Orkiestry Dętej OSP w Mazewie. Było to w czasie Wielkiej Nocy, podczas tradycyjnego spotkania druhów strażaków, na tradycyjnym „jajku wielkanocnym”.

W latach 1962 – 1974 kierownictwo nad Orkiestrą pełnił Kalikst Walerczak – były muzyk orkiestry wojskowej. W tym czasie też zwiększyła się liczebność muzyków do 20 osób. Nastąpiła solidniejsza organizacja Orkiestry zarówno w repertuarze jak też w umundurowaniu. Za jego działalności została przyjęta do Polskiego Związku Śpiewaczego i Instrumentalnego w Łodzi. Wówczas rozpoczęła występy poza granicami ówczesnej Gminy Mazew.

Od roku 1975 do 1981 kapelmistrzem Orkiestry był Edward Błaszczyk – świetny trębacz. Repertuar Orkiestry wzbogacił o utwory koncertowe, walce, polonezy, tanga, passo doble i fokstroty, co jeszcze bardziej uatrakcyjniło dotychczasowy dorobek Orkiestry.

W latach 1980 – 1983 nauką gry na instrumentach młodych adeptów zajmował się Stanisław Tomes – saksofonista z orkiestry wojskowej. Pierwsze lekcje u mistrza pobierali obecni członkowie Orkiestry – Maciej Matczak i Marek Szymański.

Funkcję kapelmistrza w latach 1985 – 1997 sprawował Henryk Grzyb – kornecista i klarnecista. Od początku istnienia Orkiestry zasłynął grą na kornecie, był wtedy również asystentem pierwszego kapelmistrza – Stanisława Kamińskiego. Za jego przyczyną skład orkiestry zwiększył się do 28 osób. Orkiestra wzbogaciła się także o nowe instrumenty, umundurowanie oraz repertuar, co zaowocowało zwiększeniem aktywności artystycznej Orkiestry na różnego rodzaju występach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Henryk Grzyb angażował się w pracę z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Mazewie, organizując częste występy muzyczne z jej udziałem. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego praca jaką wykonał dokumentując wydarzenia związane z działalnością Orkiestry Dętej, jak też samej OSP w Mazewie. Jakość tej pracy została doceniona przez władze ówczesnego Województwa Płockiego, które to Kronice OSP z Mazewa przyznały II miejsce w Konkursie Kronik.

Od początku 1998 roku Orkiestra pomimo braku kapelmistrza grała nadal. Doraźnie kierownictwo nad nią obejmował druh Tadeusz Kornacki. Dopiero na jesieni 1998 roku nowym instruktorem Orkiestry został Wojciech Pszczółkowski – trębacz z Krośniewic. Orkiestrą kierował do roku 2000. Pod jego batutą Orkiestra znacznie podniosła swój poziom artystyczny, co przyczyniło się do zajęcia w 1999 roku II, zaś w 2000 roku III miejsca w corocznym Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Świnicach Warckich.

Ogromny wpływ na charakter i brzmienie zespołu wywarł nowy kapelmistrz – Roman Frontczak, wykształcony klarnecista, który współpracę z Orkiestrą rozpoczął w sierpniu 2001 roku i kierował nią do 2009 roku, kiedy to w sierpniu obowiązki kierownicze przejęli Radosław Czajka oraz Miłosz Kieszkowski. W 2010 roku, po rocznej przerwie kapelmistrzem Orkiestry ponownie został Roman Frontczak i jest nim do dziś. Doświadczony w pracy z innymi Orkiestrami Dętymi wprowadził zmiany w obsadzie instrumentów, kładąc szczególny nacisk na połączenie instrumentów dętych blaszanych z instrumentami dętymi drewnianymi. Poszerzył również dotychczasowy repertuar, wprowadzając nowe utwory, tzw. standardy. Jego zapał i zaangażowanie w kształcenie muzyczne młodzieży skutkowało pozyskiwaniem coraz młodszych członków Orkiestry. Dzięki pomocy i wsparciu Urzędu Gminy w Daszynie na czele z Wójtem Zbigniewem Wojterą, a także rodzimej jednostki OSP w Mazewie, Roman Frontczak sukcesywnie wyposażał zespół w nowe, profesjonalne instrumenty marki Yamaha, włącznie z zestawem perkusyjnym, co daje wymierne efekty w postaci zajmowanych miejsc podczas kolejnych przeglądów i konkursów.

Obecnie dorobek artystyczny zespołu można podziwiać również przy okazji uroczystości gminnych, parafialnych oraz festynów.

Na szczególną uwagę w historii Orkiestry zasługują Henryk Szymański, Henryk Grzyb oraz Tadeusz Kornacki, który w 1978 roku został kierownikiem Orkiestry i funkcję tę dzierży do chwili obecnej. Pan Tadeusz, pełniący również rolę pierwszego trębacza kierował Orkiestrą w latach 1978 – 1984, a także w innych okresach przejściowych, kiedy orkiestra czekała na zatrudnienie kolejnego kapelmistrza.

Ważniejsze występy Orkiestry

Na przestrzeni 60 - letniej działalności Orkiestra Dęta przy OSP w Mazewie uczestniczyła w licznych konkursach, przeglądach, a także wzbogacała muzyką uroczystości lokalne, parafialne, gminne i powiatowe, zaś jej ważniejsze występy to:

 • rok 1986 – udział w Wojewódzkim Konkursie Orkiestr Dętych w Gostyninie i występ na Święcie Ludowym w Płocku;
 • rok 1987 – udział w Centralnej Inauguracji Dni Kultury, Nauki i Sztuki w Płocku;
 • lata 1988 – 1997 – udział Orkiestry w Festiwalach Orkiestr Dętych w Żychlinie, Gąbinie i Łącku oraz na Święcie Strażaka i Tygodniu Kultury Religijnej w Płocku;
 • rok 2010 – występ na spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Gminy w Daszynie;
 • rok 2011 – koncert uczniów dla rodziców w Remizie Strażackiej w Mazewie, oraz koncert w Gimnazjum w Daszynie, koncert w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, koncert muzyczny dla Szkoły podstawowej w Mazewie, Piknik Orkiestry w Lubstowie, oprawa muzyczna Święta Policji w Łęczycy, koncert muzyczny dla mieszkańców Mazewa, koncerty kolęd;
 • rok 2012 – oprawa muzyczna ślubu Wójta Gminy Zbigniewa Wojtery, udział Orkiestry w Festiwalu Orkiestr Dętych w Głownie;
 • rok 2013 – koncert Orkiestry i uczniów na WOŚP, organizowanej przez Szkołę Podstawową w Mazewie.

Nadto Orkiestra corocznie tradycyjnie uczestniczy w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Świnicach Warckich oraz 3-krotnie brała udział w Międzypowiatowych Festynach Strażackich w Pęczniewie.

W lutym 2008 r. Orkiestra Dęta uczestniczyła w Warsztatach dla Orkiestry, które poprowadził p. Jacek Rybczyński z Konina. Wówczas zespół liczył 32 instrumentalistów. Dzięki uprzejmości Dyrektora odbywały się one na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mazewie. Efektem trzydniowych warsztatów było wyćwiczenie musztry paradnej na bazie marsza koncertowego. W czasie trwania warsztatów członkowie orkiestry wykazali się niezwykłą dyscypliną - 100% frekwencji, świetne podejście do pracy. Wykonanie trudnego utworu w marszu było dużym wyzwaniem dla muzyków, gdyż w układzie nie brakowało skomplikowanych elementów musztry: zwrotów, figur grupowych i indywidualnych. Orkiestra wykazała się perfekcyjna począwszy od poziomu gry, frekwencji i zdyscyplinowania, skończywszy na zaangażowaniu całego zespołu i organizacji warsztatów, których zwieńczeniem był pokaz musztry, którą oglądali: Wójt Gminy Daszyna – Zbigniew Wojtera, członkowie Rady Gminy oraz mieszkańcy Mazewa i okolic.

Skład osobowy Orkiestry

Obecnie Orkiestra Dęta przy OSP w Mazewie liczy sobie 27 członków oraz 4 uczniów, a są nimi:

 • w sekcji fletów: Patrycja Szymańska, Oliwi Bartnicka, Aleksandra Kłosińska;
 • w sekcji klarnetów: Anna Kińska, Sylwia Czupryńska, Aleksandra Szymańska, Julia Pichalak, Angelika Sęczkowska, Klaudia Sekura i Sandra Lech;
 • w sekcji saksofonów: Agnieszka Kińska, Patrycja Małolepsza, Milena Sęczkowska, Stanisław Tomes;
 • w sekcji trąbek: Henryk Szymański, Marek Szymański, Mateusz Bartnicki, Mateusz Kornacki, Igor Szymański, Martyna Rzepnikowska;
 • w sekcji sakshornów tenorowych: Wojciech Gralewski i Natalia Kotas;
 • puzon: Mateusz Gralewski;
 • w sekcji basów: Tadeusz Kornacki i Maciej Matczak;
 • sekcja instrumentów perkusyjnych: Anna Sobczyńska i Krystian Matczak;
 • uczniowie: Julia Sęczkowska – flet, Jakub Retkowski – saksofon, Wiktor Olesiński – puzon i Szymon Kornacki – trąbka;

i wciąż poszerza swój skład. Pod batutą Romana Frontczaka muzycy doskonalą warsztat, uczą się nowych utworów poszerzając repertuar zespołu. Nadrzędnym celem działalności orkiestry jest nauka i wychowanie dzieci i młodzieży w tradycji chrześcijańskiej oraz rozwijanie osobistych pasji uczniów i członków Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie.Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 19 lipiec 2017 godz. 12:48
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 19 lipiec 2017 godz. 13:17
Liczba odsłon:
  4907 od 19 lipiec 2017 godz. 12:48  (średnio 2.94 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl