0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Przyroda, Środowisko, Odpady » Obwieszczenia » 2017 rok


Wójt Gminy Daszyna informuje, że po przeprowadzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji oraz po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów, w dniu 19.09.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalnych dróg nr 314107 obręb Szamów; nr 34 obręb Osędowice; nr 37 obręb Osędowice, Karkoszki; nr 35 obręb Karkoszki, Jabłonna, Daszyna; nr 32 obręb Krężelewice, PGR Koryta, Koryta; nr 7 obręb Ogrodzona, Rzędków; nr 6 obręb Rzędków, Mazew; nr 3 obręb Mazew, Łubno; stanowiących jednorodny ciąg komunikacyjny połączony z siecią TEN-T.

Daszyna, 13.09.2017 r.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania  oraz przebudowie budynku nieużytkowanego magazynu zboża wraz z suszarnią na instalacje przetwarzania produktów oraz odpadów innych niż niebezpieczne w celu produkcji alkoholu etylowego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, zlokalizowanego w miejscowości Opiesin na działkach 8/2 (obręb PGR Opiesin) i 44/3 (obręb Opiesin).

Daszyna, 20.11.2017 r.


 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 15 wrzesień 2017 godz. 08:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 11 styczeń 2018 godz. 14:37
Liczba odsłon:
  3526 od 15 wrzesień 2017 godz. 08:58  (średnio 2.46 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl