0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Inwestycje realizowane ze środków UE » Wykonanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych dworu wraz z parkiem w Daszynie oraz dzwonnicy w Mazewie w celu nadania im funkcji kulturalnych


Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Wykonanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych dworu wraz z parkiem w Daszynie oraz dzwonnicy w Mazewie w celu nadania im funkcji  kulturalnych”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu  wynosi  1 735 261,36 zł. z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1 108306,46 zł. Umowa  Nr RPLD.06.01.02-10-0005/17-00 z dnia 31 lipca 2018  roku.

Realizacja projektu, polegająca na przeprowadzeniu złożonych prac remontowych, przywrócił dawną świetność zabytkom i ich bardzo dobry  stan techniczny. Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Gminy Daszyna sprzyjających warunków dla rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego. W konsekwencji celem projektu jest stworzenie sprzyjających warunków dla zwiększenia popytu dla oferowanych usług kulturalnych, czego rezultatem będzie aktywne uczestnictwo mieszkańców i odwiedzających gminę turystów oraz gości w ofercie kulturalnej. Celem pośrednim realizowanej inwestycja będzie promocja rozwiązań innowacyjnych oraz wzrost świadomości przedsiębiorców i mieszkańców.Realizacja projektu obejmuje przystosowaniu dwu zabytkowych obiektów: dzwonnicy w Mazewie i dworu wraz z parkiem w Daszynie do pełnienia funkcji kulturalnych, w tym:- wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych, w zabytkach w Daszynie i Mazewie, w tym przystosowanie obu obiektów dla osób niepełnosprawnych

- rewaloryzacja zabytkowego parku w Daszynie, otaczającego dwór
- wykonanie instalacji sanitarnych w zabytkach w Daszynie i Mazewie - klimatyzacja

- wykonanie instalacji elektrycznych w zabytkach w Daszynie i Mazewie

- wyposażenie zabytków w Daszynie i Mazewie

Zabytkowy dwór w Daszynie (budynek nr 1) oraz zabytkowa dzwonnica w Mazewie  zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt min. krzesła, biurka, fotele obrotowe do biurek, stolik konferencyjny, regały, witryny, komputer, laptop, drukarka,  rzutnik ścienny.                                              

   

     

     

     

     

     Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 19 czerwiec 2019 godz. 09:09
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 2 październik 2019 godz. 09:33
Liczba odsłon:
  2380 od 19 czerwiec 2019 godz. 09:09  (średnio 2.3 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl