0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
LGD Ziemia Łęczycka


Bieżące informacje znajdują się pod poniższymi adresami stron:

Numer telefonu do Biura LGD - 508-115-897 czynny w godzinach pracy tj. od 8.00 do 16.00


Konsultacje społeczne dotyczące opracowania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

LGD ,,Ziemia Łęczycka” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, dzięki której mieszkańcy obszaru naszych gmin: Łęczyca, Grabów, Daszyna oraz Miasto Łęczyca, będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem: Plan komunikacji do LSR na lata 2016-2022. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac Grupy Roboczej.

Poniżej zamieszczona została ankieta, za pomocą której można przesłać swoje sugestiei uwagi na adres: lgdleczyca@wp.pl
Czekamy również na opinie w biurze LGD w Łęczycy.

Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w naszym planie komunikacji.
Termin przesyłania: do 17 grudnia 2015 r. do godziny 12:00


Konsultacje społeczne dotyczące opracowania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

LGD ,,Ziemia Łęczycka” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, dzięki której mieszkańcy obszaru naszych gmin: Łęczyca, Grabów, Daszyna oraz Miasto Łęczyca, będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem celów i wskaźników do LSR na lata 2016-2022. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac Grupy Roboczej.

Poniżej zamieszczony został formularz, za pomocą którego można przesłać swoje ewentualne uwagi i propozycje na adres: lgdleczyca@wp.pl
Czekamy również na opinie w biurze LGD w Łęczycy.

Termin przesyłania: do 17 grudnia 2015 r. do godziny 12:00


ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ZIEMIA ŁĘCZYCKA PLANOWANEGO DO OBJĘCIA STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (RLKS)

Szanowni Państwo,
W związku z opracowywaniem LSR na lata 2016–2020 prosimy Państwa o wypełnienie ankiety, która pomoże w wypracowaniu analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia) na obszarze działania LGD obejmującej gminy: Łęczyca, Grabów, Daszyna, miasto Łęczyca.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres mailowy: lgdleczyca@wp.pl

Ankietę można wypełniać od 01.12.2015 do 08.12.2015

Dziękujemy!

Poniżej przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych:


 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 3 wrzesień 2015 godz. 11:24
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 28 grudzień 2016 godz. 09:03
Liczba odsłon:
  5754 od 3 wrzesień 2015 godz. 11:24  (średnio 2.79 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl